Στο μάθημα αυτό ξεκινάμε με τα βασικά των κινητών συσκευών ώστε να καλυφτούν τυχόν κενά γνώσης που μπορεί να έχουν ακόμα και οι πιο έμπειροι. Στη συνέχεια του μαθήματος ο βασικός στόχος είναι να κατακτήσετε μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρει μια κινητή συσκευή με απώτερο στόχο να γίνετε πιο παραγωγικοί στην εργασία και στην καθημερινότητα σας γενικά.