Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 October 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 May 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 June 2023
Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό σεμινάριο "Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας" αφορά στην εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

Στόχος:

Να εξοικειωθείτε με τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης με τις οποίες μπορείτε να καταθέσετε δομημένα το ψηφιακό σας υλικό και να είναι αυτό διαθέσιμο στους μαθητές και τις μαθήτριες σύμφωνα με τα δικά σας χρονοδιαγράμματα. Να εμπλουτίσετε τις διαδικασίες επικοινωνίας σας με τα παιδιά όταν αυτή χρειάζεται να γίνεται ψηφιακά και από απόσταση (με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο). Να γνωρίσετε ψηφιακά εργαλεία με τα οποία να είστε σε θέση να αξιολογήσετε τους μαθητές/ τις μαθήτριές σας με ένα παράλληλα εποικοδομητικό κι ενισχυτικό της διδασκαλίας τρόπο.

Learning Objectives:

Στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται:

 • η-τάξη από το Π.Σ.Δ.
 • e-me
 • email στο Π.Σ.Δ.
 • Remind - Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας
 • Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων
 • Lessons -Τηλεδιασκέψεις - Meeting στο ΠΣΔ
 • Google Meet
 • GoFormative
 • EdPuzzle
 • Kahoot
 • Liveworksheets

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καθώς μερικές φορές γίνονται αλλαγές σε ψηφιακά εργαλεία οι οποίες είναι ευθύνη των δημιουργών (για παράδειγμα, απαιτούν πληρωμή) ενδέχεται να αφαιρεθεί κάποιο αντικείμενο ή/και να προστεθεί κάποιο άλλο.

Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.


Συγγραφείς:

Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Θοδωρής Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστής

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Σε κάποιες δραστηριότητες θα χρειασθεί ίσως να βρεθείτε σε ρόλο "μαθητή" ώστε να δείτε το υλικό σας και από αυτήν την οπτική γωνία.

Ομάδα Στόχος:

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και για τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου. Η περιγραφή των ψηφιακών εργαλείων καλύπτει μεγάλο εύρος της διεπαφής του εργαλείου με τον/την εκπαιδευτικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες δεν αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι ούτε συγκεκριμένες ειδικότητες.  Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να εμβαθύνουν στη χρησιμοποίηση του εκάστοτε εργαλείου και να δίνουν έναυσμα για τη χρησιμοποίησή τους από τον/την εκπαιδευτικό. Με ελάχιστες αλλαγές στην κύρια "ιδέα" ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει μια δραστηριότητα ώστε να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ειδικότητά του και τη βαθμίδα στην οποία διδάσκει.