Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 October 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 May 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 June 2023
Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό σεμινάριο "Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία" αφορά στην εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.


Στόχος:

Να μάθετε να διαχειριζόσαστε ιστολόγια στο Π.Σ.Δ. αλλά και σε άλλες διαθέσιμες πλατφόρμες. Να είστε σε θέση να δημιουργήσετε ηλεκτρονικά περιοδικά, να αποτυπώνετε ψηφιακά συννεφόλεξα, καταιγισμό ιδεών, ιστοεξερευνήσεις. Να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη χρησιμοποίησης αποθηκευτικού χώρου στο Διαδίκτυο.

Learning Objectives:

Στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται:

 • Εισαγωγή στη δημοσίευση στον ιστό
 • Weebly
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού - School Press
 • Ιστολόγια στο Π.Σ.Δ.
 • Μέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (Dropbox)
 • Μέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (OneDrive)
 • Microsoft Office Online
 • Google Drive και εφαρμογές
 • Ιστοεξερευνήσεις
 • Padlet
 • Lino It
 • Stormboard – Online καταιγισμός ιδεών
 • Σύννεφα κειμένου - WordArt

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καθώς μερικές φορές γίνονται αλλαγές σε ψηφιακά εργαλεία οι οποίες είναι ευθύνη των δημιουργών (για παράδειγμα, απαιτούν πληρωμή) ενδέχεται να αφαιρεθεί κάποιο αντικείμενο ή/και να προστεθεί κάποιο άλλο.

Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.

Συγγραφείς:

Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Θοδωρής Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστής

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


Ομάδα Στόχος:

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας ιστοτόπων και για τα συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία που οδηγούν στον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου. Η περιγραφή των ψηφιακών εργαλείων καλύπτει μεγάλο εύρος της διεπαφής του εργαλείου με τον/την εκπαιδευτικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες δεν αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι ούτε συγκεκριμένες ειδικότητες.  Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να εμβαθύνουν στη χρησιμοποίηση του εκάστοτε εργαλείου και να δίνουν έναυσμα για τη χρησιμοποίησή τους από τον/την εκπαιδευτικό. Με ελάχιστες αλλαγές στην κύρια "ιδέα" ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει μια δραστηριότητα ώστε να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ειδικότητά του και τη βαθμίδα στην οποία διδάσκει.

Ανακοινώσεις:

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατα το άνοιγμα της ενότητας την Κυριακή το βράδυ για λίγη ώρα αποκαταστάθηκε

Θα γίνουν δεκτές οι υποβολές εργασίων ακόμη και αν είναι εκπρόθεσμές.