Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 Μαΐου 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200