Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές: All participants

Filters

Remind - Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

Assignment Assignment Remind - Δημιουργία τάξης

Assignment Assignment Remind - Αποστολή προγραμματισμένου μηνύματος

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I)

Assignment Assignment Moodle: Επεξεργασία του μαθήματός σας

Assignment Assignment Moodle: Ανάθεση ρόλων σε χρήστες

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος V)

Folder Folder Αρχεία δραστηριοτήτων

Assignment Assignment Moodle: Η5Ρ - Βρες τις σημαίες

Assignment Assignment Moodle: Η5Ρ - Πρωτεύουσες

Assignment Assignment Moodle: H5P - Τα μέρη ενός Η/Υ