Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ : Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Α) 31 March - 6 April

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog I: Δημιουργία ιστολογίου και πίνακας ελέγχου

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog I: Δημιουργία άρθρου και βασική μορφοποίηση

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog I: Εισαγωγή πολυμέσων

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Β) 7 April - 13 April

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog II: Ενσωμάτωση βίντεο και παρουσιάσεων

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog II: Άρθρα vs Σελίδες

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog II: Ταξινόμηση άρθρων και μενού πλοήγησης

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Γ) 14 April - 20 April

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog III: Επιλογή και προσαρμογή θέματος

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog III: Προσθήκη μέλους

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Blog III: Συμμετοχή σε ομάδα

Φόρουμ Φόρουμ Μοιραστείτε με τους συναδέλφους τα blog που δημιουργήσατε!