η-τάξη (e-class): Προσθήκη υλικού στο μάθημά σας

Άνοιξε: Sunday, 10 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 24 November 2019, 11:55 PM

Σκοπός

Στη δραστηριότητα αυτή θα γνωρίσετε πώς να προσθέτετε ενότητες στο μάθημά σας και σε κάθε ενότητα να εισάγετε υλικό. Το υλικό μπορεί να είναι κείμενο, έγγραφα, πολυμέσα, ασκήσεις κ.α.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • να δημιουργείτε φακέλους και να ανεβάζετε αρχεία σε ένα μάθημά σας
  • να εισάγετε κείμενο σε μία ενότητα
  • να εισάγετε έγγραφα σε μια ενότητα
  • να εισάγετε πολυμέσα σε μια ενότητα (και ιδιαίτερα εισαγωγή αρχείου ήχου)
  • να δημιουργείτε εργασίες
  • να εισάγετε εργασίες σε μια ενότητα


Περιγραφή

Θα δημιουργήσετε μια ενότητα με διδακτικό υλικό για το μάθημά σας. Στο διδακτικό υλικό θα προσθέσετε τους μαθησιακούς στόχους, έγγραφα, παρουσίαση, video, συνδέσμους προς εξωτερικές πηγές κ.α.

Προσθήκη ενότητας

Στην αρχική σελίδα: Επιλογές χρήστη - Τα μαθήματά μου κι επιλέγετε το μάθημα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα.  Στη συνέχεια πατήστε  Προσθήκη ενότητας   για να προσθέσετε μια νέα θεματική ενότητα. Οι θεματικές ενότητες θα μπορούσαν να είναι τα μαθήματα της ημέρας, ή περισσότερα από ένα μαθήματα που αφορούν το ίδιο διδακτικό αντικείμενο.

Συμπληρώστε τον τίτλο, βάλτε στην περιγραφή μια εικόνα και στις ετικέτες συμπληρώστε λέξεις κλειδιά που αφορούν αυτή την ενότητα

Δημιουργία ενότητας και ενσωμάτωση βίντεο

   

Προσθήκη αρχείων-εγγράφων

Πριν αναρτήσετε έγγραφα (Word, PDF κλπ) σε ενότητες θα πρέπει να τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα στον χώρο των Εγγράφων. Σε αυτόν τον χώρο καλό είναι να οργανώσετε τα έγγραφά σας σε φακέλους.

Οπότε, επιλέξτε από το μενού αριστερά πατήστε Έγγραφα και στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα Ενότητα 1 πατώντας το κουμπί

Μπείτε στο φάκελο που δημιουργήσατε και ανεβάστε ένα έγγραφο Word και μια παρουσίαση PowerPoint ή PDF σχετικά με την ενότητα 1 χρησιμοποιώντας το κουμπί  . Συμπληρώστε τα πεδία που θεωρείτε απαραίτητα


Προσθήκη πολυμέσων

Κατά την ίδια λογική πριν αναρτήσετε ένα αρχείο video ή ένα σύνδεσμο προς ένα video (π.χ. youtube) θα πρέπει να το ανεβάσετε στον χώρο Πολυμέσα.

Αν το εργαλείο Πολυμέσα βρίσκεται στα ανενεργά εργαλεία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το ενεργοποιήσετε:

Έτσι πλέον, τα Πολυμέσα θα βρίσκονται στα Ενεργά εργαλεία.

Αναζητήστε στο youtube ή σε κάποιο άλλο αποθετήριο ένα video σχετικό με την ενότητά σας. Για να το προσθέσετε στη λίστα των πολυμέσων πατήστε

και έπειτα συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας

Προσθήκη σε μάθημα, αρχείου ήχου καταγεγραμμένου από τον δημιουργό του μαθήματος

   

 Δημιουργία εργασίας

Στο eclass μπορείτε να δημιουργήσετε εργασίες στις οποίες θα ζητάτε από τους μαθητές σας να σας τις παραδίδουν ηλεκτρονικά. Οι μαθητές μπορούν να σας παραδώσουν είτε αρχείο είτε κείμενο. Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία αρχικά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το εργαλείο Εργασίες

Στη συνέχεια πατήστε   και συμπληρώστε την φόρμα ως ακολούθως

Προσθήκη πληροφοριών στην ενότητα

Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας πατώντας στον σύνδεσμο στο πάνω μέρος της σελίδας

και στη συνέχεια μπείτε στην ενότητα.

Πατώντας στο εργαλείο πάνω δεξιά μπορείτε να προσθέσετε υλικό στην ενότητά σας.

Προσθέστε στην ενότητά σας τα εξής:

 • Κείμενο με τους διδακτικούς στόχους
 • Κείμενο με την ύλη του σχολικού βιβλίου που θε πρέπει να μελετήσουν οι μαθητές
 • Έγγραφο με επιπλέον πληροφορίες για την ενότητα
 • Το έγγραφο Powerpoint Παρουσίασης της ενότητας
 • Πολυμεσικό αρχείο με video σχετικό με την ενότητα
 • Εργασία για την ενότητα
Εισαγωγή υπερσυνδέσμων σε μάθημα στο eclass

   

Παραδοτέο


Για να βαθμολογηθείτε για αυτήν τη δραστηριότητα θα πρέπει να μας στείλετε το URL του μαθήματος σας όπως εμφανίζεται στον browser από την αρχική οθόνη.

Για απορίες ή προβλήματα σε αυτή την δραστηριότητα κάντε κλικ εδω