η-τάξη (e-class): Προσθήκη χρηστών

Άνοιξε: Sunday, 17 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 1 December 2019, 11:55 PM

Σκοπός

Στη δραστηριότητα αυτή θα γνωρίσετε πώς να προσθέτετε μαθητές – χρήστες στο μάθημά σας


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  •  προσθέτετε χρήστες/μαθητές στην η-τάξη (e-class) σας


Περιγραφή

Προσθήκη χρηστών

Κατ' αρχάς πηγαίνετε στην η-τάξη (https://eclass.sch.gr/) και συνδέεστε με τον λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

Προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός χρήστη στο μάθημά σας είναι να έχει λογαριασμό στο ΠΣΔ. Για να αποκτήσουν οι μαθητές σας λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. θα πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία (απευθυνθείτε στον Καθηγητή Πληροφορικής του σχολείου σας). Εσείς θα προσθέσετε σαν μαθητές τους συναδέλφους σας στην επιμόρφωση.

Από το αριστερό μενού επιλέξτε: Επιλογές χρήστη - Τα μαθήματά μου κι επιλέγετε το μάθημα που έχετε ήδη δημιουργήσει. Επιλέγετε Διαχείριση μαθήματος->Χρήστες


Στη συνέχεια πατήστε .   Εισάγετε στο πεδίο του Επωνύμου το επώνυμο ενός συναδέλφου σας και πατήστε

 

Στην λίστα που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί στα δεξιά για να εισάγετε τον χρήστη στο μάθημα


Στην οθόνη των Χρηστών εμφανίζεται πλέον η λίστα με τους χρήστες του μαθήματος και μπορείτε να δώσετε επιπλέον δικαιώματα σε κάποιον χρήστη


Προσθέστε τουλάχιστον 6 χρήστες και τον επιμορφωτή σας.

Παραδοτέο


Για να βαθμολογηθείτε για αυτήν τη δραστηριότητα θα πρέπει να μας στείλετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη σελίδα Διαχείριση μαθήματος -> Χρήστες

Π.χ.


Για απορίες ή προβλήματα σε αυτή την δραστηριότητα κάντε κλικ εδω