η-τάξη (e-class): Βαθμολόγιο

Άνοιξε: Sunday, 17 November 2019, 11:55 PM
Λήξη: Sunday, 1 December 2019, 11:55 PM

Σκοπός

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσετε ένα βαθμολόγιο και θα βαθμολογήσετε τους μαθητές σας

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  •  δημιουργείτε βαθμολόγιο

  • προσθέτετε δραστηριότητες και ασκήσεις στο βαθμολόγιό σας

  • βαθμολογείτε τους μαθητές – χρήστες σας

Περιγραφή

Θα δημιουργήσετε ένα νέο βαθμολόγιο με 4 βαθμολογικά στοιχεία και θα βαθμολογήσετε τους μαθητές σας. Τα στοιχεία θα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και σε μια κανονική τάξη, δηλαδή: Προφορική εξέταση, Test, Πρόχειρο διαγώνισμα, Εργασίες

Δημιουργία βαθμολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή βαθμολόγιο για να βαθμολογείτε τους μαθητές σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα πρόχειρο διαγώνισμα και μικρότερη στην προφορική εξέταση και στο τέλος να υπολογίζεται αυτόματα ο Μ.Ο.

Αρχικά ενεργοποιήστε το εργαλείο ΒαθμολόγιοΠροσθέστε ένα νέο βαθμολόγιο πατώντας


Θα δημιουργήσετε ένα βαθμολόγιο για το Α τρίμηνο οπότε εισάγετε τα στοιχεία


Ανοίξτε το βαθμολόγιο και προσθέστε τους μαθητές σας πατώντας  . Στη συνέχεια πατήστε , επιλέξτε Συμμετοχή όλων των χρηστών (προκαθορισμένη επιλογή) και πατήστε .

Αν όλα έχουν πάει καλά θα εμφανιστεί η λίστα των χρηστών. Πατήστε 

για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του βαθμολογίου.

Θα προσθέσουμε στο βαθμολόγιο 3 δραστηριότητες και 1 εργασία χρησιμοποιώντας το κουμπί


Δραστηριότητα 1: ΠροφορικάΔραστηριότητα 2: Test

Δραστηριότητα 3: Πρόχειρο Διαγώνισμα


Τέλος θα προσθέσετε την εργασία που είχατε δημιουργήσει την προηγούμενη εβδομάδα πατώντας

Στο τέλος το βαθμολόγιό σας θα μοιάζει ως εξής:

Για να βαθμολογήσετε τους μαθητές σας επιλέξτε μια-μια τις  δραστηριότητες και βάλτε βαθμό στους μαθητές.

Παραδοτέο


Για να θεωρηθεί η εργασία ολοκληρωμένη και να βαθμολογηθεί θα πρέπει να μας στείλετε ένα στιγμιότυπο από τη σελίδα Βαθμολόγιο ->  Α Τρίμηνο -> Μαθητές όπου θα φαίνεται η βαθμολογία των μαθητών σας

Π.χ.

Για απορίες ή προβλήματα σε αυτή την δραστηριότητα κάντε κλικ εδω