Ψάξτε το διαδικτυακό σας προφίλ

Opened: Sunday, 1 March 2020, 11:55 PM
Due: Sunday, 15 March 2020, 11:55 PM

Σκοπός


Σε αυτή τη δραστηριότητα θα ανακαλύψετε τι είδους πληροφορίες υπάρχουν για εσάς στο διαδίκτυο και πώς τα φηφιακά σας αποτυπώματα διαμορφώνουν το ψηφιακό σας προφίλ.


Περιγραφή


Κάντε αναζήτηση στο internet το όνομά σας (στα ελληνικά και στα Αγγλικά) και ανακαλύψτε το διαδικτυακό σας προφίλ. Καταγράψτε διευθύνσεις στις οποίες εμφανίζεται το όνομά σας και δεν γνωρίζατε.