Αναζητήστε εικόνες με άδεια CC

Opened: Sunday, 22 March 2020, 11:55 PM
Due: Sunday, 5 April 2020, 11:55 PM

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • αναζητείτε υλικό / φωτογραφίες με άδειες CC
  • χρησιμοποιείτε υλικό που διανέμετε με άδεια CC κάνοντας αναφορά στον δημιουργό

Περιγραφή

Βήμα 1

Μεταβείτε στο https://creativecommons.ellak.gr/ και πατήστε απο τα δεξιά το κουμπί Αναζητήστε περιεχόμενο Creative Commons


Στη συνέχεια επιλέγετε (δεξιά στην οθόνη) here.


Βήμα 2

Συμπληρώστε στο πεδίο της αναζήτησης το keyword Classroom Teacher Clipart με δικαίωμα τροποποίησης

και αναζητήστε Google Images

Βήμα 3

Κάντε κλικ στην 1η εικόνα στα αποτελέσματα το site το οποίο φιλοξενεί την εικόνα.


Βήμα 4

Δημιουργήστε ένα έγγραφο (Word, LibreOffice) και ενσωματώστε την εικόνα κάνοντας αναφορά στο Web Site και στην άδεια σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε διαβάσει στη θεωρία