Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

1. Επικοινωνία με μέλη της ομάδας και του επιμορφωτή-τριας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με μέλη της ομάδας κάθε μαθήματος που παρακολουθείτε στη πλατφόρμα seminars.etwinning. Για να δείτε ποια είναι τα μέλη της ομάδας σας:

  1. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι βρίσκεστε στη σελίδα του μαθήματος όπου ανήκει το μέλος με το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.
  2. Στο πλευρικό μενού κάντε κλικ στο στοιχείο Συμμετέχοντες. Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται η λίστα με όλα τα άτομα της ομάδας στην οποία ανήκετε και ο ρόλος τους (μαθητής ή επιμορφωτής). Κάνοντας κλικ στο ονοματεπώνυμο ενός ενός ατόμου μπορείτε να δείτε τη σελίδα με τα στοιχεία του προφίλ.

    Λίστα συμμετεχόντων μαθήματος
  3. Στη σελίδα προφίλ του χρήστη μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να στείλετε απευθείας μήνυμα μέσω της πλατφόρμας.

    Σελίδα προφίλ χρήστη