2. Δημιουργία τάξης

Στο παρακάτω βίντεο δείχνουμε τη διαδικασία δημιουργία τάξης και πρόσκλησης μαθητών

Όπως φαίνεται από το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης η εφαρμογή Google Classroom για να χρησιμοποιηθεί από σχολεία θα πρέπει το ίδιο το σχολείο να κάνει εγγραφή στην υπηρεσία G Suite for Education. Όλα τα δημόσια σχολεία δικαιούνται δωρεάν την υπηρεσία αυτή, ωστόσο όμως τα προαπαιτούμενα και η διαδικασία, το κάνουν πρακτικά πολύ δύσκολο* για ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο να κάνει την εγγραφή.

Επομένως η χρήση του Google Classroom στο σχολείο με τους προσωπικούς λογαριασμούς των μαθητών παραβιάζει τη πολιτική προγράμματος για λογαριασμός χρηστών (Program Policy User accounts). Η παραβίαση πολιτικής μπορεί να οδηγήσει απενεργοποίηση του λογαριασμού στο Classroom ή και όλου του λογαριασμού Google και αυτό πολύ πιθανόν χωρίς προειδοποίηση.Ελπίζουμε στο μέλλον να λυθεί το πρόβλημα αυτό και να χρησιμοποιούμε άφοβα την εφαρμογή αυτή στη τάξη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν στη τάξη χωρίς προβλήματα μέχρι τώρα.

*Συγκεκριμένα απαιτούνται να γίνουν εξειδικευμένες ρυθμίσεις στο όνομα τομέα του σχολείου (domain name) οι οποίες και θα αλλάξουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ρυθμίσεις αυτές όμως μπορούν να γίνουν από το ΠΣΔ και όχι το σχολείο. Η μόνη λύση είναι το σχολείο να έχει δικό του domain name και ιστοσελίδα σε ιδιώτη πάροχο.