4. Οργάνωση υλικού

Όλοι οι πόροι, το υλικό και οι δραστηριότητες του μαθήματος μπορούν να οργανωθούν σε Θέματα, δηλαδή σε ενότητες, κεφάλαια ή χρονολογικά.