5. Διαχείριση μαθήματος

Αρχειοθέτηση

Όταν τελειώσει η χρονιά μπορούμε να αρχειοθετήσουμε ένα μάθημα. Με την αρχειοθέτηση ένα μάθημα γίνεται ανενεργό αλλά οι πόροι του μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε ένα νέο μάθημα. Από την αρχική σελίδα του Google Classroom, πατήστε στο κουμπί περισσότερα του μαθήματος και επιλέξτε Αρχειοθέτηση.

Αρχειοθέτηση μαθήματος

Διαγραφή

Για να διαγραφεί ένα μάθημα πρέπει πρώτα να το αρχειοθετήσουμε. Από το κεντρικό μενού πάνω αριστερά μεταβείτε στις Αρχειοθετημένες τάξεις και μετά με το κουμπί περισσότερα μπορείτε να διαγράψετε το αρχειοθετημένο μάθημα επιλέγοντας Διαγραφή.

Διαγραφή μαθήματος