Γνωρίζω τη συσκευή μου

4. Η αρχική οθόνη και τα μέρη της

Η αρχική οθόνη (Home Screen)

Με την εκκίνηση της συσκευής εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Η αρχική οθόνη είναι το αντίστοιχο της επιφάνειας εργασίας (desktop) στους προσωπικούς υπολογιστές. Περιέχει κυρίως τα εικονίδια των εφαρμογών, πληροφορίες κατάστασης της συσκευής και μας δίνει πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες και ρυθμίσεις. Εκτός από την αρχική οθόνη υπάρχουν και άλλες οθόνες στις οποίες έχουμε γρήγορη πρόσβαση με κύλιση δεξιά ή αριστερά.

home screen
Αρχική οθόνη

Η Γραμμή κατάστασης (Status Bar)

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε η γραμμή κατάστασης (ή μπάρα κατάστασης). Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες όπως: ειδοποιήσεις από εφαρμογές, πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας, κατάσταση σύνδεσης σε Wi-Fi, Bluetooth ή στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

status bar
Γραμμή Κατάστασης

Ειδοποιήσεις (Notifications)

Με το σύστημα των ειδοποιήσεων (notifications) το σύστημα Android και οι εφαρμογές μπορούν να σας ειδοποιήσουν όταν κάτι χρειάζεται την προσοχή σας, όπως π.χ. ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν λάβετε μια ειδοποίηση εμφανίζεται συνήθως ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Μπορούμε να δούμε τις ειδοποιήσεις τραβώντας προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης

notifications
Ειδοποιήσεις

Γρήγορες ρυθμίσεις (Quick Settings)

Σε πιο μοντέρνες εκδόσεις του android σέρνοντας από επάνω προς τα κάτω εμφανίζεται το πάνελ γρήγορων ρυθμίσεων (Quick Settings) που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις ποιο κοινές ρυθμίσεις και ενέργειες, όπως π.χ. η φωτεινότητα της οθόνης, οι ρυθμίσεις Wi-Fi, ένταση του ήχου κτλ.

quick settings
Γρήγορες Ρυθμίσεις

Γραμμή αναζήτησης (Search Bar)

Ορισμένες συσκευές Android περιλαμβάνουν μια γραμμή αναζήτησης στην Αρχική οθόνη. Από τη γραμμή αναζήτησης μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστό απευθείας, χωρίς δηλαδή να ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στον ιστό.

search bar
Γραμμές αναζήτησης

Κουμπιά πλοήγησης

Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης εμφανίζονται τα βασικά κουμπιά πλοήγησης του android. Κάθε εφαρμογή και λειτουργία του android χρησιμοποιεί μια ή περισσότερες οθόνες (τα αντίστοιχα παράθυρα στο λειτουργικό Windows). Με τα κουμπιά αυτά πλοηγούμαστε στις διάφορες οθόνες.

navigation buttons
Κουμπιά πλοήγησης
Εικονίδιο
Λειτουργία
back icon
Back (Πίσω). Επιστρέφει στη προηγούμενη οθόνη
home icon
Μετάβαση στην αρχική οθόνη (Home Screen)
recent apps icon
Εμφανίζει μια λίστα με τις πρόσφατες οθόνες