Γνωρίζω τη συσκευή μου

5. Κινήσεις δακτύλων

Σε συσκευές με οθόνη αφής ο χρήστης επιδρά με τη συσκευή και τα στοιχεία διεπαφής κυρίως με κινήσεις των δαχτύλων. Οι βασικές κινήσεις που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κοινές για όλες τις πλατφόρμες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

touch gestures
Κινήσεις στην δαχτύλων σε οθόνη αφής
Tap
Η βασική κίνηση σε οθόνη αφής. Γίνεται με μονό γρήγορο άγγιγμα της οθόνης. Αντίστοιχο με το κλικ του ποντικιού.
Double Tap
Διπλό γρήγορο άγγιγμα, αντίστοιχο με το διπλό κλικ.
Long Press
Αγγίζουμε και πιέζουμε για μικρό χρονικό διάστημα με το δάχτυλο.
Drag
Αγγίζουμε, πιέζουμε και σέρνουμε με το δάχτυλο.
Swipe
Σέρνουμε γρήγορα δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω.
Zoom
Αγγίζουμε με το δείκτη και τον αντίχειρα και επεκτείνουμε τα δάχτυλα μεταξύ τους. Με την κίνηση αυτή συνήθως εστιάζουμε (zoom in) σε ένα σημείο μιας οθόνης.
Pinch
Το αντίστροφο του Zoom, κλίνουμε προς τα μέσα τα δυο δάχτυλα. Με την κίνηση αυτή μικραίνουμε (zoom out) ή επαναφέρουμε την εστίαση στο αρχικό μέγεθος.
Rotate
Αγγίζουμε με το δείκτη και τον αντίχειρα και περιστρέφουμε. Με την κίνηση αυτή συνήθως περιστρέφουμε μια οθόνη ή ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Εκτός από τις παραπάνω βασικές κινήσεις, μια εφαρμογή ή ένα μοντέλο συσκευής μπορεί να αναγνωρίζει πιο εξειδικευμένες κινήσεις. Επίσης ο χρήστης έχει πολλές φορές την δυνατότητα να ορίσει προσαρμοσμένες κινήσεις αφής (custom gestures) που να ενεργοποιούν τις λειτουργίες που αυτός επιθυμεί.