Προγραμματισμός Τηλεδιασκέψεων

Στο forum αυτό μπορείτε να αναρτήσετε τις τηλεδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν. Κάθε νέο θέμα να έχει τίτλο της μορφής:

Ημ/νια - Ώρα

Π.χ.

5/3/2018 - 17:00

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποια αναρτημένη τηλεδιάσκεψη απλά κάντε απάντηση στο κατάληλο post. (Ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων κσε κάποιο post είναι 3)

Μπορείτε βέβαια να δημιουργήσετε την δική σας ανάρτηση.

Ξεχωριστές ομάδες: Όλοι οι συμμετέχοντες
(Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ)