Σκοπός - Στόχοι

Το TES Teach with blendspace είναι ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς στο οποίο μπορούν να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ψηφιακά μαθήματα τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο, εικόνες, διαφάνειες κ.α. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί επίσης το τμήμα του και εγγράφει τους μαθητές.

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε τα δικά σας μαθήματα
  • δημιουργείτε τα τμήματά σας


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης για ανάρτηση παιδαγωγικού υλικού.