Η υπηρεσία ζωντανών ηλεκτρονικών μαθημάτων lessons.sch.gr επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα με τους μαθητές των σχολείων τους. Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, πρέπει να έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Χαρακτηριστικά

  • Επικοινωνία με φωνή, εικόνα και κείμενο (chat).
  • Έλεγχος των μαθητών (αποκλεισμός μικροφώνου, βίντεο) και απόδοση δικαιωμάτων παρουσίασης.
  • Διαμοιρασμός οθόνης.
  • Διαμοιρασμός αρχείου εικόνας, παρουσίασης, εγγράφων.
  • Ψηφιακός ασπροπίνακας
  • Διαχωρισμός μαθητών σε ομάδες.
  • Σημειώσεις.

Εξοικείωση με το περιβάλλον

Συνδεθείτε στην υπηρεσία με το λογαριασμό σας στο ΠΣΔ και επιστρέψτε στην αρχική σελίδα http://lessons.sch.gr/


Θα μπείτε σε ένα δοκιμαστικό δωμάτιο τηλεδιάσκεψης. Δοκιμάστε τις διάφορες  λειτουργίες της εφαρμογής.


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 10:14 AM