Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής ως επιμορφωτής για τα σεμινάρια etwinning «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»


Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τον λογαριασμό σας στο ΠΣΔ απευθυνθείτε στο info@sch.gr


Όροι συμμετοχής
  • Μην επιλέξετε σεμινάριο το οποίο έχετε δηλώσει να το παρακολουθήσετε ως επιμορφούμενος
  • Στο σεμινάριο που επιλεχθείτε ως επιμορφωτής δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε ως επιμορφούμενος
  • Μπορείτε να συμμετάσχετε ως επιμορφούμενος σε άλλο σεμινάριο απο αυτό που επιλεχθείτε ως επιμορφωτής
  • Επιλέξτε το σεμινάριο στο οποίο έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία και όχι αυτό που θα θέλατε να παρακολουθήσετε
Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την καλύτερη λειτουργία όλων των σεμιναρίων

Ο ρόλος του βαθμολογητή

Η κυριότερη εργασία του βαθμολογητή στο σεμινάριο είναι η βαθμολόγηση των εργασιών των επιμορφούμενων της e-τάξης του και η ανατροφοδότηση. Στους επιμορφούμενους δίνονται νέες δραστηριότητες κάθε Δευτέρα. Ο επιμορφωτής θα πρέπει να βαθμολογεί τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα και να ελέγχει τακτικά το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Η δεύτερη αρμοδιότητα του βαθμολογητή είναι η απάντηση αποριών στο forum του μαθήματος ώστε να δίνεται βοήθεια σε όλους τους επιμορφούμενους.


Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στη διευθυνση: http://seminars.etwinning.gr/register/syllabus.pdf

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την πρόσκληση για τα σεμινάρια στη διευθυνση: http://seminars.etwinning.gr/register/invitation2021.pdf

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ως επιμορφωτής λήγει στις 18 Ιουλίου 2021