• Σας υπενθυμίζουμε ότι όταν έχετε απορίες και προβλήματα ακολουθείτε την παρακάτω σειρά ενεργειών:

    • Διαβάστε το εγχειρίδιο επιμορφούμενου το οποίο βρίσκεται στην ενότητα Εισαγωγή κάθε μαθήματος
    • Αναζητήστε λύση στο φόρουμ αποριών του μαθήματος ή αναρτήστε εκεί το ερώτημά σας
    • Επικοινωνήστε με τον επιμορφωτή σας

    Για πιο σοβαρά ζητήματα και τεχνικά θέματα στείλτε μήνυμα το support@seminars.etwinning.gr