• Η Κοινότητα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών eTwinning παρέχει υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαρκούς υποστήριξης σε eTwinners εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία του eTwinning αλλά και γενικότερα ψηφιακά εργαλεία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Εκπαιδευτική Ρομποτική, κλπ, και να τα εντάξουν σε ένα παιδαγωγικά ορθό πλαίσιο κατά την υλοποίηση συνεργατικών έργων eTwinning. Η Κοινότητα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών eTwinning λειτουργεί από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eΤwinning.gr και όλες υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν.
   
  Δείτε επίσης και την υπηρεσία Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων


  Σας υπενθυμίζουμε ότι όταν έχετε απορίες και προβλήματα ακολουθείτε την παρακάτω σειρά ενεργειών:

  • Διαβάστε το εγχειρίδιο επιμορφούμενου το οποίο βρίσκεται στην ενότητα Εισαγωγή κάθε μαθήματος
  • Αναζητήστε λύση στο φόρουμ αποριών του μαθήματος ή αναρτήστε εκεί το ερώτημά σας
  • Επικοινωνήστε με τον επιμορφωτή σας

  Για πιο σοβαρά ζητήματα και τεχνικά θέματα στείλτε μήνυμα το support@seminars.etwinning.gr


  Νέα επιμορφωτική περίοδος 2024-25