Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση. Στο μάθημα γίνεται μια πολύ σύντομη θεωρητική εισαγωγή και στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες επιλεγμένες εφαρμογές και εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση και για χρήση σε κινητές συσκευές ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τις χρησιμοποιήσει στην πράξη. Το μάθημα έχει κατά βάση πρακτική προσέγγιση αλλά περιέχει όπου είναι απαραίτητο και την αντίστοιχη θεωρία