Ημερομηνία Έναρξης...: 24/10/2022
Ημερομηνία Λήξης: 28/5/2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 05-06-2023
Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό σεμινάριο "Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού" αφορά στην εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

Στόχος:

Να εξοικειωθείτε με online εφαρμογές πολυμέσων με τις οποίες να είστε σε θέση να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε αλλά και να "ανεβάσετε" και να "κατεβάσετε" αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο. Επίσης να εξοικειωθείτε με λογισμικά που αφορούν στη δημιουργία ψηφιακής αφίσας, εννοιολογικού χάρτη, σταυρόλεξου, ψηφιακής αφήγησης και animation.


Learning Objectives:

Στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται:

 • Εισαγωγή στη ψηφιακή εικόνα
 • Επεξεργασία εικόνας - Pixlr
 • Επεξεργασία Ήχου - Audacity
 • Ηχογράφηση - Vocaroo
 • Λήψη Πολυμέσων από το Διαδίκτυο
 • Στιγμιότυπο και Καταγραφή οθόνης
 • Εννοιολογικοί χάρτες
 • Easel.ly - Δημιουργία Infographic
 • PosterMyWall - Δημιουργία poster
 • CrosswordLabs - Σταυρόλεξα
 • Επεξεργασία video - Shotcut
 • Quizlet
 • StoryJumper
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας βίντεο
 • Animaker

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καθώς μερικές φορές γίνονται αλλαγές σε ψηφιακά εργαλεία οι οποίες είναι ευθύνη των δημιουργών (για παράδειγμα, απαιτούν πληρωμή) ενδέχεται να αφαιρεθεί κάποιο αντικείμενο ή/και να προστεθεί κάποιο άλλο.


Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Κωστούδης

Μαρία Σκορδίλη, εκπαιδευτικός ΠΕ60

Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Θοδωρής Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστής

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


Ομάδα Στόχος:

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για τη διαχείριση πολυμεσικού υλικού και για τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου. Η περιγραφή των ψηφιακών εργαλείων καλύπτει μεγάλο εύρος της διεπαφής του εργαλείου με τον/την εκπαιδευτικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες δεν αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι ούτε συγκεκριμένες ειδικότητες.  Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να εμβαθύνουν στη χρησιμοποίηση του εκάστοτε εργαλείου και να δίνουν έναυσμα για τη χρησιμοποίησή τους από τον/την εκπαιδευτικό. Με ελάχιστες αλλαγές στην κύρια "ιδέα" ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει μια δραστηριότητα ώστε να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ειδικότητά του και τη βαθμίδα στην οποία διδάσκει.

Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται προσπάθεια να περιληφθούν αρκετά πολυμεσικά εργαλεία για τα οποία έχει καταγραφεί η ανάγκη γνωστοποίησης τους εξαιτίας της χρησιμοποίησής τους ήδη από πολλούς συναδέλφους.