Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 Μαΐου 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 Ιουνίου 2023
Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό σεμινάριο "Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων" αφορά στην εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

Στόχος:

Να δείτε συνολικά τις πλατφόρμες όπου κατατίθεται εγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο από συναδέλφους αλλά και υλικό που κατατίθεται από άλλους φορείς. Να έρθετε σε επαφή με διαδραστικά και online βιβλία. Να εξοικειωθείτε με τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες. Να μάθετε να χρησιμοποιείτε τις προσανατολισμένες προς τα μαθήματα δυνατότητες που προσφέρει η Google.

Learning Objectives:

Στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται:

 • Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
 • Το "Φωτόδεντρο"
 • Ψηφιακό Σχολείο & άλλες πηγές

 • Βιβλία στο διαδίκτυο
 • Εκπαιδευτική Τηλεόραση +
 • Wikipedia
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 •  Europeana
 • Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση - Εικονικές κοινότητες
 • MOOCs - Διαδικτυακά μαθήματα
 • Υπηρεσίες της Google

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καθώς μερικές φορές γίνονται αλλαγές σε ψηφιακά εργαλεία οι οποίες είναι ευθύνη των δημιουργών (για παράδειγμα, απαιτούν πληρωμή) ενδέχεται να αφαιρεθεί κάποιο αντικείμενο ή/και να προστεθεί κάποιο άλλο.

Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.

Συγγραφείς:

Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Θοδωρής Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστής

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Ομάδα Στόχος:

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και για τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου. Η περιγραφή των ψηφιακών εργαλείων καλύπτει μεγάλο εύρος της διεπαφής του εργαλείου με τον/την εκπαιδευτικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες δεν αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι ούτε συγκεκριμένες ειδικότητες.  Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να εμβαθύνουν στη χρησιμοποίηση του εκάστοτε εργαλείου και να δίνουν έναυσμα για τη χρησιμοποίησή τους από τον/την εκπαιδευτικό. Με ελάχιστες αλλαγές στην κύρια "ιδέα" ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει μια δραστηριότητα ώστε να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ειδικότητά του και τη βαθμίδα στην οποία διδάσκει.