Ημερομηνία Έναρξης...: 24/10/2022
Ημερομηνία Λήξης: 28/5/2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 05-06-2023
Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό σεμινάριο "Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο" αφορά στην εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

Στόχος:

Να αντιληφθείτε την ιδιαίτερη αξία της ασφάλειας στο Διαδίκτυο και τα ποικίλα πεδία στα οποία χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Να απαντήσετε σε ερωτήματα όπως: "Πώς κρίνουμε εάν ένας ιστότοπος είναι αξιόπιστος;" μέχρι "Πώς διενεργούμε ασφαλείς αγορές" ή "Πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητά μας;"

Learning Objectives:

Συγκεκριμένα, στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται: 

 • Αξιολόγηση Ιστότοπων
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο - eCommerce
 • Πειρατεία λογισμικού - Hacking - Ιοί
 • Phishing - Ανεπιθύμητη αλληλογραφία
 • Κακόβουλοι - υποκινούμενοι Χρήστες (trolls)
 • Παραπλανητικό και Ψευδές Περιεχόμενο
 • Διαφορετική Οπτική - Μεροληψία
 • Πληροφορίες Υγείας και Διατροφής
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Ιδιωτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Ψηφιακό προφίλ - Ψηφιακή φήμη
 • Κοινωνική δικτύωση
 • Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Εθισμός
 • Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Cyberbullying
 • Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Grooming - Sexting
 • Παιχνίδια πρόκλησης (Social Media Challenges)
 • Ανωνυμία στο Διαδίκτυο
 • Digital Citizenship
 • Πνευματική ιδιοκτησία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κάποια από τα παραπάνω ζητήματα ενδέχεται να αφαιρεθούν ή/και να προστεθούν κάποια άλλα.

Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.

Συγγραφείς:

Γιώργος Αυγέρης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86
Θοδωρής Μπούσιος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

Συντονιστής

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86


Ομάδα Στόχος:

Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για το δημιουργικό κι ασφαλές Διαδίκτυο και για τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιεχομένου με βάση τις αρχές του. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων καλύπτει μεγάλο εύρος της διεπαφής του εργαλείου με τον/την εκπαιδευτικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες δεν αφορούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι ούτε συγκεκριμένες ειδικότητες.  Οι δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να εμβαθύνουν στη χρησιμοποίηση του εκάστοτε εργαλείου και να δίνουν έναυσμα για τη χρησιμοποίησή τους από τον/την εκπαιδευτικό. Με ελάχιστες αλλαγές στην κύρια "ιδέα" ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει μια δραστηριότητα ώστε να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ειδικότητά του και τη βαθμίδα στην οποία διδάσκει.

Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Έχει γίνει μια προσπάθεια ώστε το υλικό να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες και να περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα. Επομένως, κάποιο εκπαιδευτικό υλικό είναι προσανατολισμένο προς τους ενήλικες και μόνο (για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο) - χωρίς αυτό να μειώνει την εκπαιδευτική αξία του σεμιναρίου γενικότερα. Επίσης, κάποιο υλικό αφορά μόνο μαθητές και μαθήτριες Λυκείου κι όχι Γυμνασίου ή Δημοτικού.