Ημερομηνία Έναρξης...: 24/10/2022
Ημερομηνία Λήξης: 28/5/2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 05-06-2023
Περιγραφή:

Στο μάθημα γίνεται μια πολύ σύντομη θεωρητική εισαγωγή και στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες επιλεγμένες εφαρμογές και εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση και για χρήση σε κινητές συσκευές ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τις χρησιμοποιήσει στην πράξη. Το μάθημα έχει κατά βάση πρακτική προσέγγιση αλλά περιέχει όπου είναι απαραίτητο και την αντίστοιχη θεωρία.

Στόχος:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση.

Learning Objectives:
 • Στιγμιότυπο οθόνης από κινητή, Moodle app
 • Κινητές συσκευές και εκπαίδευση, βασικό θεωρητικό υπόβαθρο
 • Συστήματα γρήγορης απόκρισης μαθητών (Quizziz, Kahoot)
 • Συστήματα σύγχρονης παράδοσης μαθημάτων (Nearpod)
 • Εφαρμογές παρακίνησης μαθητών στην τάξη
 • Ψηφιακοί ασπροπίνακες (JamBoard, LiveBoard)
 • Συνεργατικά έγγραφα (Dropbox Paper, Google Docs)
 • Ψηφιακά σημειωματάρια (OneNote)
 • Σελιδοδείκτες και συνεργατικές συλλογές (Wakelet)
 • Εφαρμογές δημιουργικότητας (Ζωγραφική, σχέδιο, ψηφιακή αφήγηση, πολυμέσα, κ.α.)
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρά παιδιά (Gcompris)
 • Διαχείριση τάξης για τον εκπαιδευτικό (TeacherKit)
 • Ηχογράφηση και εγγραφή οθόνης
 • Ebooks και Audiobooks στην εκπαίδευση
 • LMS και Εικονικές τάξεις (Class Dojo, Google Classroom)
 • Εκπαιδευτικά λογισμικά, πως να ανακαλύπτετε και να αξιολογείτε εκπαιδευτικές εφαρμογές του γνωστικού σας αντικείμενου
 • QR Codes στην εκπαίδευση
 • Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα VR/AR
Προαπαιτούμενα:

Θα χρειαστεί να έχετε μια κινητή συσκευή και κατά προτίμηση τάμπλετ. Σημειώστε ότι αρκετές δραστηριότητες θα μπορούν να εκτελεστούν και μέσω του υπολογιστή σας.

Συγγραφείς:

Μπούσιος Θεόδωρος, εκπαιδευτικός πληροφορικής ΠΕ86

Ομάδα Στόχος:

Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις κινητές συσκευές στην εκπαίδευση ή και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Τα θέματα και εφαρμογές που καλύπτει η ύλη του μαθήματος είναι κατά βάση γενικού ενδιαφέροντος και δεν απευθύνονται σε κάποια ειδικότητα. Όσοι έχετε τέτοια προσδοκία καλύτερα να σταματήσετε το μάθημα πριν απογοητευτείτε.

Λόγω του μεγάλου κατακερματισμού των εκδόσεων λογισμικού Android και iOS αλλά και των διαφορών μεταξύ κατασκευαστών είναι πρακτικά αδύνατον να δοθούν ακριβής οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να είστε σε θέση να προσαρμόσετε τις οδηγίες σύμφωνα με τη δική σας συσκευή και να είστε να επιλύσετε προβλήματα που τυχόν προκύψουν αναζητώντας βοήθεια από εξωτερικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να βρείτε βοήθεια στο φόρουμ αποριών του μαθήματος.