Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 October 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 May 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 June 2023
Περιγραφή:

Ο προγραμματισμός σε Scratch είναι αρκετά διαδεδομένος στην εκπαιδευτική κοινότητα, ιδιαίτερα στην Α/θμια εκπαίδευση και στις τάξεις του Γυμνασίου. Με αυτό το προγραμματιστικό περιβάλλον μπορούν να δημιουργηθούν ψηφιακά από παρουσιάσεις μέχρι παιχνίδια και από αριθμομηχανές μέχρι προγράμματα για τον έλεγχο ορισμένων ρομπότ. Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί το περιβάλλον διαχείρισης και οι βασικές εντολές μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα/προγράμματα.

Στόχος: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αυτού θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα με τα οποία θα εμπλουτίσετε την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς με αυτά θα μπορείτε στη συνέχεια να προσελκύετε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων σας για την κατάκτηση της γνώσης,  ή/και να τους αξιολογείτε με έναν παιγνιώδη τρόπο.

Learning Objectives:

Οι ενότητες του σεμιναρίου ασχολούνται με το περιβάλλον εργασίας του Scratch,  τις βασικές προγραμματιστικές δομές  (ακολουθιακή, επαναληπτική και ελέγχου), την έννοια της μεταβλητής, ζητήματα διάδρασης του χρήστη με το περιβάλλον του Scratch, τους κλώνους .  Επίσης, θα αναφερθούν θέματα ήχου και βίντεο.


Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet.


Συγγραφείς:

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86)

Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει με απλές δραστηριότητες οι οποίες σταδιακά θα αυξάνουν σε βαθμό δυσκολίας και αρκετές δραστηριότητες θα συνδυάζουν  θέματα από το υλικό προηγούμενων εβδομάδων. Το εκπαιδευτικό υλικό κι οι δραστηριότητες θα δομούνται κυρίως μέσω σεναρίων. Ορισμένες φορές θα γίνεται αναφορά με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών.


Ομάδα Στόχος:

Το μάθημα ξεκινά λαμβάνοντας υπόψη ότι το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου το περιβάλλον του Scratch, δηλαδή σε αρχαρίους. Επομένως οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν από τα πολύ απλά προγράμματα για να καταλήξουν σε αρκετά πολύπλοκα. Ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με άλλα μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά του Δημοτικού ή/και παρουσιάσεις στην Ιστορία ή κάποιο παιχνίδι γνώσεων.