Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 October 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 May 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 June 2023
Περιγραφή:

Οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν την καθημερινότητα μας όπως και αυτή των μαθητών μας. Πέραν από κάθε συζήτηση, η γνώση αποτελεί ασπίδα αλλά και εφόδιο αποτελεσματικής χρήσης τους. Το παρόν σεμινάριο αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση του μικροελεγκτή Arduino για τη δημιουργία αυτοματισμών από μια εκπαιδευτική σκοπιά.

Στόχος:

Στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η παροχή βασικών γνώσεων σε αρχάριους εκπαιδευτικούς, για τη χρήση του Arduino σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και αυτοματισμών στην τυπική εκπαίδευση.


Learning Objectives:

  • Να γνωρίσετε το υλικό (μικροελεγκτής και συνήθη εξαρτήματα),
  • Να γνωρίσετε ένα απλό λογισμικό για τον προγραμματισμό του (εικονικός προγραμματισμός),
  • Να δημιουργήσετε εκπαιδευτικά σενάρια εισαγωγής τους σε δραστηριότητες S.T.E.A.M.

Προαπαιτούμενα:

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο να έχετε ένα προσωπικό υπολογιστή (Desktop - Laptop) και μια ADSL σύνδεση καθώς το κύριο εργαλείο μας θα είναι μία διαδικτυακή προσομοίωση του.
Προαπαιτούμενα υλικά δεν υπάρχουν, ωστόσο κατά τη διακοπή των Χριστουγέννων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους η δυνατότητα χρήσης των περιεχόμενων ενός Arduino Starter Kit. Η δημιουργία δικών σας πραγματικών κατασκευών, θα σας δείξει την ισχύ του εκπαιδευτικού εργαλείου καθώς η ικανοποίηση της ολοκλήρωσης μιας λειτουργικής κατασκευής, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την προσομοίωση. Αν θέλετε να νιώσετε την αίσθηση που απολαμβάνουν οι μαθητές μας, αγοράστε το, είναι προαπαιτούμενο για την ικανοποίησή σας.
arduino starter kit

https://store.arduino.cc/genuino-starter-kit

Ενδεικτικά σας παραθέτω την επίσημη σελίδα του Arduino για να δείτε τα περιεχόμενα με την υποσημείωση ότι μπορείτε να βρείτε αντίστοιχα ΟΕΜ στο ένα τρίτο της τιμής της επίσημης έκδοσης. Μπορείτε να ελέγξετε το λήμμα Arduino starter kit να συγκρίνεται τα περιεχόμενα με το επίσημο αλλά και τις προσφερόμενες τιμές. Δοκιμάζοντας τουλάχιστον 5 διαφορετικά και πολύ φθηνότερα πακέτα OEM εκπληρώνουν πολύ καλά την αποστολή τους. Από την άλλη η ποιότητα κατασκευής του επίσημου πακέτου είναι σαφώς πολύ καλύτερη και πολλές φορές υπερπολύτιμη.

Συγγραφείς:

Τσιαστούδης Δημήτριος ΠΕ04.01

Εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών – Υπ.Διδάκτωρ (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών - ΑΠΘ)


Ομάδα Στόχος:

Το παρόν σεμινάριο απευθύνετε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αρχάριοι στην χρήση του μικροελεγκτή ή και στην εκπαιδευτική ρομποτική γενικότερα.


Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση για τον μικροελεγκτή Arduino και για τον προγραμματισμό του, αλλά υπάρχει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα αντίστοιχο σεμινάριο δεύτερου επίπεδου χρήσης του μικροελεγκτή για τη διεύρυνση των γνώσεων που θα αποκτήσετε από το παρόν.