Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2024
Διάρκεια σεμιναρίου: 200