Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 Μαΐου 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 Ιουνίου 2023
Περιγραφή:

Το ρομπότ Edison είναι ένα ρομπότ το οποίο δεν έχει κατασκευαστικά θέματα, είναι ένα έτοιμο ρομπότ το οποίο προγραμματίζουμε. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί το περιβάλλον προγραμματισμού EdBlocks  και το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch με τα οποία μπορούμε να ελέγχουμε το ρομπότ.


Στόχος:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αυτού θα είστε σε θέση να προγραμματίσετε το ρομπότ με το προγραμματιστικό περιβάλλον EdBlocks και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch.


Learning Objectives:

Οι ενότητες του σεμιναρίου ασχολούνται με τη σχέση του ρομπότ με ραβδωτούς κώδικες, με το περιβάλλον εργασίας του EdBloks και του Scratch (σε αυτό που αφορά το Edison),  τις βασικές προγραμματιστικές δομές  (ακολουθιακή, επαναληπτική και ελέγχου) για τον έλεγχο των κινητήρων του και των αισθητήρων του, την έννοια της μεταβλητής, τις υπορουτίνες, το φως, τον ήχο.


Προαπαιτούμενα:

Για την επαφή σας με το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων χρειάζεστε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows με τον οποίο να έχετε και πρόσβαση στο Internet. Χρειάζεται να αγοράσετε το ρομπότ Edison.  

Συγγραφείς:

Μαρία Ιωσηφίδου, εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86).

Τσιαστούδης Δημήτρης,  εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86)


Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει με απλές δραστηριότητες οι οποίες σταδιακά θα αυξάνουν σε βαθμό δυσκολίας και αρκετές δραστηριότητες θα συνδυάζουν  θέματα από το υλικό προηγούμενων εβδομάδων. Το εκπαιδευτικό υλικό κι οι δραστηριότητες θα δομούνται κυρίως μέσω σεναρίων. Κατ' αρχάς θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στη διασύνδεση του Edison με το EdBlocks και στη συνέχεια το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στη διασύνδεση του Edison με το Scratch.


Ομάδα Στόχος:

Το προγραμματιστικό περιβάλλον EdBlocks είναι κατάλληλο για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch είναι κατάλληλο για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Το μάθημα ξεκινά λαμβάνοντας υπόψη ότι το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου το περιβάλλον EdBlocks, δηλαδή σε αρχαρίους. Όμως είναι καλό να έχετε ήδη μια επαφή με το Scratch καθώς σκοπός του σεμιναρίου δεν είναι να μάθετε το Scratch αλλά ορισμένα σημεία  του που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό του Edison.