Ημερομηνία 'Εναρξης: 24 October 2022
Ημερομηνία Λήξης: 28 May 2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 5 June 2023