Ημερομηνία Έναρξης...: 24/10/2022
Ημερομηνία Λήξης: 28/5/2023
Διάρκεια σεμιναρίου: 200
Ημερομηνία Βεβαίωσης: 05-06-2023
Περιγραφή:

Οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν την καθημερινότητα μας όπως και αυτή των μαθητών μας. Πέραν από κάθε συζήτηση, η γνώση αποτελεί ασπίδα αλλά και εφόδιο αποτελεσματικής χρήσης τους. Το παρόν σεμινάριο αποτελεί συνέχεια του βασικού και μια εμβάθυνση στην χρήση του μικροελεγκτή Arduino για την δημιουργία αυτοματισμών από μια εκπαιδευτική σκοπιά.


Στόχος:

Στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η παροχή ευρύτερων γνώσεων σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη αποκτήσει μια επαφή στη χρήση του Arduino σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και αυτοματισμών στην τυπική εκπαίδευση.


Learning Objectives:

Να γνωρίσετε μεγαλύτερη ποικιλία υλικού (αισθητήρων, ενεργοποιητών, διασύνδεση του μικροελεγκτή),

Να γνωρίσετε το βασικό λογισμικό για τον προγραμματισμό του (IDE),

Να δημιουργήσετε εκπαιδευτικά σενάρια εισαγωγής τους σε δραστηριότητες S.T.E.A.M. και ανώτερων τάξεων.


Προαπαιτούμενα:

Για την εκπόνηση των αρχικών 15 δραστηριοτήτων του σεμιναρίου δεν είναι απαραίτητη η αγορά εξοπλισμού καθώς τα λειτουργικά τμήματά της μπορούν να εκτελεστούν σε προσομοίωση. Ωστόσο, αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί τα περιεχόμενα ενός Arduino Starter Kit ώστε να εκτελεί τις κατασκευές σε πραγματικό περιβάλλον. Το κόστος του κυμαίνεται από 90 έως 110 ευρώ στην ελληνική αγορά ενώ μπορείτε να βρείτε το ίδιο περιεχόμενο σε noname kit κάτω από τη μισή τιμή. Για τα τελευταία 5 project την περίοδο της άνοιξης πλέον, θα δοκιμάσουμε τη διασύνδεση του Arduino με bluetooth και wifi όπου και θα χρειαστούμε απαραίτητα την πλακέτα και τις παραπάνω δύο μονάδες με κόστος που δεν ξεπερνά τα 25€.  Θεωρούμε δεδομένο επίσης ότι κατέχετε ένα κοινό κινητό τηλέφωνο smartphone, έναν υπολογιστή με τουλάχιστον 4Gb Ram και μια σύνδεση διαδικτύου. Ας σημειώσουμε ότι με τη συγκεκριμένη πλακέτα (Arduinoυλικά των 50€ μπορούν να δημιουργήσουν κατασκευές που σε άλλες συλλογές του εμπορίου ξεπερνούν τα 500€ ή και περισσότερο.

Σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί και προσομοιωτής μέσω του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες ενώ στην έσχατη περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να βρει τον απαραίτητο εξοπλισμό θα δοθούν εναλλακτικές μέθοδοι κατάθεσης εργασίας

Συγγραφείς:

Τσιαστούδης Δημήτριος ΠΕ04.01

Εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών – Υποψήφιος Διδάκτωρ


Ομάδα Στόχος:

Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς  που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προηγούμενα έτη το αντίστοιχο σεμινάριο «Arduino». Σε αυτό, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον μικροελεγκτή προγραμματίζοντας τον σε εικονικό περιβάλλον, θα μεταπηδήσουν στον προγραμματισμό του μέσω του βασικού περιβάλλοντος προγραμματισμού IDE διευρύνοντας την γκάμα των έργων που μπορούν να κατασκευάσουν.


Ιδιαιτερότητες του μαθήματος:

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει δοκιμαστεί για 4 έτη στην πλατφόρμα του etwinning με περισσότερους από 400 επιμορφούμενους κάθε έτος. Το παρόν έτος με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του, κρίθηκε απαραίτητος ο διαχωρισμός του σε δύο ταχύτητες. Τη Βασική και την Προχωρημένη έκδοση. Μέσα από αυτόν τον διαχωρισμό θέλουμε να ταυτιστούμε όσο περισσότερο είναι δυνατό με τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης ενός τόσο μεγάλου συνόλου.  Για την Προχωρημένη έκδοση υπάρχει προϋπόθεση  της επιτυχούς ολοκλήρωσης του αντίστοιχου σεμιναρίου «Arduino» των προηγούμενων ετών ή του Basic για τα επόμενα έτη. Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι το σεμινάριο δεν είναι MOOC. Δεν είναι ένα κλειστό επιμορφωτικό υλικό με κλειστές δραστηριότητες που λειτουργεί μαζικά και άκαμπτα. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιμορφωτικό υλικό που με τη βοήθεια έμπειρων εθελοντών συναδέλφων που επιβλέπουν τις δραστηριότητες και την ανάδρασή στο Φόρουμ γίνονται αντίστοιχες επισημάνσεις και προσαρμόζουμε τμήματα της εξέλιξής του.