Η "Ψηφιακή φήμη" ενός V.I.P

Opened: Sunday, 1 March 2020, 11:55 PM
Due: Sunday, 15 March 2020, 11:55 PM

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • αντιληφθείτε την επίπτωση του ψηφιακού προφίλ στη ζωή ενός ατόμου

Περιγραφή

Στη δραστηριότητα αυτή θα θέλαμε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για κάποιο γνωστό στο ευρύ κοινό πρόσωπο (VIP). Βρείτε αναρτήσεις του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρθρα για αυτόν.