υποβολή url μαθήματος στην e-class

υποβολή url μαθήματος στην e-class

από Γεσθημανή Δανιηλίδου -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Ζητάει το σύστημα να καταχωρήσουμε το URL του μαθήματος που δημιουργήσαμε στην e-class, όπως εμφανίζεται στον browser από την αρχική οθόνη, αλλά δεν φαίνεται στη σελίδα πώς θα γίνει αυτή η καταχώρηση.
σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.