Γενικά φόρουμ

Φόρουμ Περιγραφή Συζητήσεις
Ανακοινώσεις
Γενικά νέα και ανακοινώσεις
0
Forum αποριών των επιμορφούμενων

Στην παρούσα ομάδα συζητήσεων μπορούν να διατυπώνονται απορίες σχετικά με τις εργασίες. Για την καλύτερη λειτουργία του φόρουμ καλό θα είναι:

1. Να βάζουμε σαν τίτλο το αντικείμενο της εβδομάδας και το όνομα της εργασίας. π.χ.

Blog στο ΠΣΔ (μέρος Α) - Αλλαγή Θέματος Εμφάνισης

2. Να μην ...

15