Περιγραφή

Η πλατφόρμα η-τάξη βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό Open Eclass. Σας δίνουμε μερικά video tutorials με οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του Open Eclass. Οι οδηγίες αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό και στη λειτουργία της  η-τάξης.

Video

Δημιουργία Μαθήματος


Ανάρτηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μαθήματος


Last modified: Thursday, 19 March 2020, 12:19 PM