Σκοπός

Το Edmodo παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, διαμοιρασμό περιεχομένου, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών, πρόσβαση σε ανακοινώσεις κ.α

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε ομάδες μαθητών
  • προσκαλείτε μέλη στις ομάδες σας


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης για ανάρτηση παιδαγωγικού υλικού.

Last modified: Tuesday, 19 November 2019, 6:02 PM