Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε κουίζ
  • αναθέτετε εργασίες στους μαθητές σας
  • δημιουργείτε ψηφοφορίεςLast modified: Friday, 29 November 2019, 6:04 PM