Επίπεδα Χρηστών

Το Moodle υποστηρίζει διάφορα επίπεδα χρηστών,

Οι προκαθορισμένοι ρόλοι που θα βρούμε σε ένα τέτοιο σύστημα είναι οι εξής:

  • ο Διαχειριστής συστήματος / administrator: ο διαχειριστής μπορεί να κάνει τα πάντα σε όλο το σύστημα και σε όλα τα μαθήματα
  • ο Δημιουργός μαθήματος / course creator: ο δημιουργός μαθήματος μπορεί να δημιουργήσει νέα μαθήματα σε κάποια κατηγορία και να τα διδάξει
  • ο Διδάσκων / teacher: ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τα πάντα σε ένα μάθημα, μεταξύ άλλων να επεξεργαστεί πηγές και δραστηριότητες, να βαθμολογήσει κτλ.
  • ο Περιορισμένος διδάσκων / non-editing teacher: αυτός ο εκπαιδευτής μπορεί να διδάξει σε μαθήματα και να βαθμολογήσει τους μαθητές, αλλά δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις δραστηριότητες
  • ο Μαθητής (Επιμορφούμενος) / student: έχει δικαίωμα παρακολούθησης και υποβολής δραστηριοτήτων σε όσα μαθήματα εγγραφεί
  • ο Επισκέπτης / guest: μπορεί εφόσον του επιτραπεί να δει το υλικό του σεμιναρίου

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020, 6:32 AM