Σκοπός

Θα μάθετε πώς να προσθέτετε διαφορετικού είδους πηγές πληροφοριών στο μάθημά σας στο moodle

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • δημιουργείτε ετικέτες
  • δημιουργείτε σελίδες
  • προσθέτετε συνδέσμους url
  • προσθέτετε πηγές πληροφοριών (ανέβασμα ενός αρχείου)

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.

Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 19 January 2020, 11:53 PM