Περιγραφή

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moodle μας δίνει την δυνατότητα να "ανεβάσουμε υλικό" στην ηλεκτρονική μας τάξη και να το "μοιράσουμε" στους μαθητές μας. Το υλικό αυτό μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους πόρους και η δεύτερη τις δραστηριότητες.

Οι πόροι / πηγές πληροφοριών που προσθέτουμε στο μάθημά μας είναι το υλικό που χρειάζονται οι μαθητές να μελετήσουν, προκειμένου να απαντήσουν στις δραστηριότητες που τους αναθέτουμε. Σε μια κανονική τάξη έχουν βιβλία, φυλλάδια κτλ, ενώ στην ηλεκτρονική τάξη μπορούν να έχουν αρχεία (π.χ. doc, pdf), σχετικές ιστοσελίδες κτλ.

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με την προσθήκη πόρων και πιο συγκεκριμένα με την προσθήκη Ταμπέλας, Σελίδας, Διεύθυνσης URL και Αρχείου.


Τελευταία τροποποίηση: Sunday, 19 January 2020, 11:54 PM