Σκοπός

Θα μάθετε να αναθέτετε δραστηριότητες που να επιδέχονται διαφορετικούς τύπους απαντήσεων

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • προσθέσετε μια δραστηριότητα που να δέχεται απάντηση On Line Κείμενο
  • προσθέσετε μια δραστηριότητα που να δέχεται απάντηση Αποστολή Αρχείων
  • δημιουργείτε μια Ομάδα Συζητήσεων (forum)
  • συμμετέχετε σε μια ομάδα συζητήσεων

Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Ανάθεση δραστηριοτήτων σε μαθητές και ασύγχρονη επικοινωνία μαζί τους.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020, 1:41 PM