Σκοπός

Κάθε επιμορφούμενος θα μάθει πώς να χρησιμοποιεί το skype τόσο για σύγχρονη όσο και για ασύγχρονη επικοινωνία

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • στέλνετε μηνύματα
  • πραγματοποιείτε βιντεοκλίσεις
  • στέλνετε αρχεία
  • στέλνετε βιντεομηνύματα
  • κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020, 9:02 AM