Περιγραφή

Μία πολύ σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το skype εκτός των άλλων, είναι η κοινή χρήση οθόνης.
Έτσι όταν έχουμε σε εξέλιξη μια βιντεοκλίση, πατώντας το + έχουμε τις παρακάτω επιλογέςΕπιλέγουμε κοινή χρήση οθόνης και ανοίγει ένα νέο παράθυρο που μας δίνει την δυνατότητα να μοιράσουμε την οθόνη ή ένα παράθυρο.
Επιλέγουμε "Κοινή χρήση οθόνης" και πλέον οι συνομιλητές μας μπορούν να δουν την οθόνη μας.


Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020, 12:53 PM