Αρχική σελίδα χρήστη

Η κεντρική σελίδα της e-me περιέχει την αρχική σελίδα χρήστη, έναν κεντρικό δηλαδή χώρο για την πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές της που αποτελείται από τρία μέρη:

  • την πάνω οριζόντια μπάρα, που περιλαμβάνει το λογότυπο της e-me, μια μικρογραφία της εικόνας προφίλ του συνδεδεμένου χρήστη με το όνομά του, καθώς και τα εικονίδια των ενεργών ειδοποιήσεων. Το λογότυπο της e-me είναι πάντα ένας ενεργός σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα σημεία της e-me για επιστροφή στην αρχική σελίδα. Η μικρογραφία της εικόνας προφίλ του χρήστη προσφέρει πρόσβαση σε ένα μενού επιλογών από όπου παρέχεται η δυνατότητα i) επεξεργασίας του προσωπικού προφίλ, ii) προσαρμογής των προσωπικών ρυθμίσεων, iii) διαχείρισης των προσωπικών επαφών, iv) μετάβασης στις οδηγίες χρήσης, v) προβολής των στοιχείων επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης, καθώς και vi) η δυνατότητα αποσύνδεσης από την e-me.
  • την κεντρική περιοχή εφαρμογών, με όλα τα εικονίδια που οδηγούν στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές. Η κεντρική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον σελίδες καθώς και φακέλους για την ομαδοποίηση των εικονιδίων, όταν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος. Σε κάθε σελίδα μπορούν να εμφανίζονται μέχρι οχτώ (8) εφαρμογές, ενώ κάθε φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6).
  • την σταθερή περιοχή εφαρμογών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και πέντε (5) εφαρμογές ή/και φακέλους, τα οποία παραμένουν σταθερά, ανεξάρτητα από την επιμέρους σελίδα που είναι επιλεγμένη στην κεντρική περιοχή.

e-me store

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της e-me, είναι η δυνατότητα προσθήκης νέων "μικρο-εφαρμογών". Μέσω αυτών επεκτείνεται η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ώστε να καλύψει καλύτερα τις απαιτήσεις κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες, το ρόλο και την εκπαιδευτική βαθμίδα του. Η περιήγηση στις διαθέσιμες μικρο-εφαρμογές γίνεται μέσω του αποθετηρίου μικρο-εφαρμογών (e-me store), το οποίο ενημερώνεται τακτικά με νέες ή βελτιωμένες εκδόσεις εφαρμογών που δημιουργούνται από την ομάδα υλοποίησης της e-me ή και συνεργαζόμενους φορείς.

Πατώντας το εικονίδιο του αποθετηρίου από την αρχική σελίδα χρήστη, μπορείτε να δείτε όλες τις μικρο-εφαρμογές, να επιλέξετε ανάμεσα στις μη εγκατεστημένες ή να δείτε τις εγκατεστημένες. Με τα κουμπιά "Εγκατάσταση" ή "Απεγκατάσταση" κάτω από κάθε εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε τις αντίστοιχες ενέργειες, οπότε και τοποθετείται ή αφαιρείται η εφαρμογή από την αρχική σας σελίδα. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές με βάση τον τίτλο και την περιγραφή τους.

Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω εφαρμογές
Επεξεργασία προσωπικού προφίλ

Κάθε χρήστης της e-me διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ, το οποίο αποτελεί και την "ταυτότητά" του στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Για την επεξεργασία του προσωπικού σας προφίλ πρέπει να επιλέξετε Προφίλ από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα.


Προφίλ χρήστη


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020, 12:14 PM