Περιγραφή

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει:

  • το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού.
  • έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.
  • έναν χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps).
  • έναν χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων.


Βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας e-me

 

Κυψέλες

Δημιουργία χώρων (συν-)εργασίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία μέσω αναρτήσεων στον τοίχο της Κυψέλης

Επικοινωνία

 

Βιντεοκλήσεις, κλήσεις ήχου και αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ επαφών

Αρχεία

 

Προσωπικός χώρος αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους

e-me content

 

e-me assignments

e-portfolio

 Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 8:34 AM