Σκοπός

Το Edmodo παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, διαμοιρασμό περιεχομένου, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών, πρόσβαση σε ανακοινώσεις κ.α

Στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

  • γνωρίζετε τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του Edmodo.
  • χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Edmodo.


Παιδαγωγική Αξιοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης για ανάρτηση παιδαγωγικού υλικού.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 12:24 PM