Περιγραφή

Μία πολύ σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το Skype, εκτός των άλλων, είναι η κοινή χρήση οθόνης.
Έτσι, όταν έχουμε σε εξέλιξη μια βιντεοκλήση, πατώντας το + έχουμε τις παρακάτω επιλογές:Επιλέγουμε "Κοινή χρήση οθόνης" και ανοίγει ένα νέο παράθυρο που μας δίνει την δυνατότητα να μοιράσουμε την οθόνη ή ένα παράθυρο.
Επιλέγουμε "Κοινή χρήση οθόνης" και πλέον οι συνομιλητές μας μπορούν να δουν την οθόνη μας.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 10:47 AM