Το Google Classroom είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εκπαίδευση, που σκοπό έχει να απλοποιήσει τον μέχρι τώρα τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ανάθεση και η βαθμολόγηση των εργασιών και να ενισχύσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Google Classroom

Το Google Classroom ανήκει στη σουίτα εκπαιδευτικών εργαλείων Google for Education και συνδέεται επίσης με τη σουίτα εφαρμογών γραφείου (Google Έγγραφα). Απαιτείται δηλαδή λογαριασμός Google τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη ως εφαρμογή ιστού αλλά και για κινητές συσκευές Android και iOS.

Πως λειτουργεί

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μια οι περισσότερες ψηφιακές τάξεις και προσκαλούν τους μαθητές να εγγραφούν. Για κάθε τάξη δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός για τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτή. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν αναρτήσεις με ανακοινώσεις, ερωτήσεις, υλικό και εργασίες. Οι μαθητές μπορούν να σχολιάζουν τις αναρτήσεις ή να δημιουργούν και αυτοί, αν το επιτρέπει ο εκπαιδευτικός.

Το δυνατό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ανάθεση και βαθμολόγηση εργασιών. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει εργασίες, οι μαθητές υποβάλλουν τις απαντήσεις και βαθμολογούνται. Σε όλη τη διαδικασία υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού και ανατροφοδότησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών είτε ατομικά είτε κεντρικά μέσα από τη σελίδα του βαθμολογίου.

Αξιοποίηση στην τάξη

Με την κατάλληλη χρήση ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο Classroom για να συγκεντρώνει και να οργανώνει όλο το υλικό και τις δραστηριότητες του μαθήματος και να παρακολουθεί τη πρόοδο των μαθητών. Οι μαθητές έχουν πάντα διαθέσιμο το υλικό, εντός και εκτός της τάξης, όπως επίσης και άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό αλλά και προσωποποιημένη ανατροφοδότηση.

Εγκατάσταση

Κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις για κινητές συσκευές και αντίστροφα. Γιαυτό θα πρέπει να δοκιμάσετε και τις δυο εκδόσεις ώστε να δείτε ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε κάθε μία. Γενικά προτιμάμε την εφαρμογή ιστού κατά την προετοιμασία στο σπίτι και την κινητή έκδοση στη τάξη ή αλλού.

Εφαρμογή ιστού: https://classroom.google.com

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom

iOS: https://apps.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788

Βίντεο: Εισαγωγή στο Google Classroom


Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 10:59 AM